Projecte ERC StG - MapModern

Equip

Durada
Desembre 2018 - desembre 2023

Investigadora principal

Estudiants de doctorat

Ajudants de recerca