Equip

Ajudants de recerca actuals

Ajudant de recerca (Projecte ERC StG MapModern – “Xarxes Socials del Passat”, IN3-UOC)


Veure Tots

Alexandra Orduña Moraga

Alexandra Orduña Moraga està cursant actualment l’últim any del grau universitari d’Estudis Anglesos a la Universitat de Barcelona.

Al llarg del seu grau, es va interessar per la llengua anglesa i la literatura anglòfona, especialment en el descobriment d’altres cultures.

Recentment s’ha unit com a ajudant de recerca al projecte ERC Starting Grant anomenat MapModern- ‘Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959’, on s’ha iniciat en l’anàlisi literari en xarxes interculturals i multilingües.

Entre els seus interessos de recerca inclouen les noves maneres descentralitzades d’entendre la història cultural, així com entendre com el passat afecta el nostre present.