La nostra recerca

Línia de recerca Imaginaris Socials Globals

Investigadores Principals

Natàlia Cantó-Milà

Aquesta línia de recerca enfoca la seva atenció sobre els imaginaris globals i la imaginació radical, especialment en el cas dels imaginaris de futur. Aquests imaginaris juguen un paper molt important en la creació individual i col·lectiva de les nostres vides en el present, els nostres camins compartits cap al futur i les nostres mirades al passat.


En dècades recents, la consciència i les conseqüències (ja palpables) d’estar vivint en temps modelats per la humanitat, de ser fills i filles de l’Antropocè, s’han convertit en temàtica de discussió arreu del planeta. No obstant això, les nostres experiències i enteniments d’aquesta època modelada per la humanitat són diverses i també ho són els imaginaris sobre com aquests nous temps modelaran i haurien de modelar els espais i llocs que habitem, les relacions que establim (els uns amb els altres i amb l’entorn), les nostres pròpies vides i les dels qui ens seguiran; vides humanes i no humanes. 


Treballar sobre i amb el futur s’ha convertit en una tasca urgent a nivell global. La nostra línia de recerca intenta acollir aquesta tasca urgent des d’una perspectiva relacional i amb una mirada interseccional. Dedicarem especial atenció a conceptualitzar els efectes recíprocs de les desigualtats, interpel·lant d’aquesta manera les dimensions de gènere, del Nord-Sud global, així com també els processos de capitalització socials, econòmics i culturals. Una mirada curosa i una atenció molt detallada aniran també a enfocar sobre qüestions de temporalitat (també des d’una perspectiva relacional), explorant així com conceptualitzem el temps i com narrem l’experiència. 


Proposem dedicar els nostres esforços a desenvolupar i reforçar el concepte d’imaginaris de futur com a part integral i central de les constel·lacions globals socials i culturals, establint un diàleg entre imaginaris de futur presents en la literatura i en les produccions culturals audiovisuals amb els futurs que ja s’estan teixint i aquells futurs latents que ja ens configuren el camí (canvi climàtic, ciència i tecnologia).

Collage de Gabri Guerrero

En aquest viatge nostre a través del temps, els espais de creació, imaginació i visió de futurs que no són els hegemònics, esperats, i anticipats es converteix en àrdua. Imaginaris de futur diversos i divergents esdevenen menys pensables, fins i tot menys desitjables. Els processos de silenciar imaginaris no es distribueixen de manera igual, però la seva distribució manifesta clars eixos de desigualtat en les agendes que configuren futurs. Com a resposta a aquestes tendències, ens comprometem a realitzar una anàlisi interseccional, descentrada, política i èticament compromesa i traçable, guiant-nos així al llarg d’aquest viatge de rastreig d’imaginaris de futur en la literatura global (ficció i no ficció) així com al cinema i altres àmbits de producció cultural.