Projecte ERC StG - MapModern

Sobre
el projecte

Durada
Desembre 2018 - Agost 2024

Xarxes Socials del Passat. Cartografia de la Modernitat Literària Hispànica i Lusòfona, 1898-1959

Aquest projecte està finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC, per la sigla en anglès) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020, de la Unió Europea (conveni de subvenció: 803860).

 

La recerca aplica tecnologia d’avantguarda per analitzar un aspecte descuidat de la vida social i cultural europea i no europea del segle XX: l’impacte de les xarxes literàries i dels mediadors culturals hispans i lusòfons en la modernitat internacional entre 1898 i 1959.

El projecte persegueix tres objectius principals:

  • Recuperar la història perduda dels mediadors iberoamericans a les xarxes interculturals i multilingües modernistes i reavaluar el seu paper.
  • Reduir la divisòria de coneixement en termes d’accés i producció en l’àmbit iberoamericà generant dades noves i fiables que solucionin la manca de patrimoni cultural documentat, i posant-les a disposició del públic de manera gratuïta.
  • Oferir un model innovador i reproduïble que es pugui aplicar en períodes, idiomes i disciplines diferents per analitzar fenòmens transfronterers, xarxes i mediadors infraexaminats i escales geogràfiques eclipsades en les seves relacions amb la resta del món.

Els objectius s’assoliran mitjançant una metodologia doble:

  1. Una eina de recerca oberta i col·laborativa que proporciona una font de dades per a l’anàlisi quantitativa i qualitativa dels mediadors iberoamericans.
  2. Quatre subprojectes sobre processos clau de transformació cultural distintius de les societats modernes (la institucionalització de les cultures iberoamericanes, l’augment de literatura traduïda en revistes modernistes iberoamericanes clau, la posició de les dones iberoamericanes en l’àmbit cultural i el paper dels mediadors iberoamericans en les noves formes de mitjans de comunicació de masses).

Combinant mètodes computacionals, la història cultural i literària, la traducció, la sociologia i els estudis de gènere i de mitjans de comunicació, un equip interdisciplinari format per 6 investigadors cobrirà les llacunes dels estudis modernistes i farà una contribució significativa, mitjançant un mètode provat empíricament, a obrir nous camins metodològics cap a una història cultural mundial descentrada.