Equip

Ajudants de recerca anteriors


Veure Tots

Marc Moreno Galimany

Marc Moreno va ser ajudant de recerca en el projecte ERC StG ​​“Social Networks of the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” Acord de subvenció: 803860), liderat per Diana Roig-Sanz.

Els seus antecedents són generalment tècnics. És graduat en enginyeria en vehicles aeroespacials per la Universitat Politècnica de Catalunya (2017). Un cop graduat, va treballar com a enginyer de seguretat passiva automotriu (amb enginyeria assistida per ordinador) al departament de seguretat estructural i ocupacional.

El 2019 va començar un màster en ciència de dades a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i, des de setembre del 2020, treballa com a assistent de recerca per al projecte ERC StG ​​MapModern – “Social Networks of the Past”

Els seus interessos se centren en l’automatització de tasques i l’extracció d’informació de dades.