El Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS, per les sigles en anglès) analitza la història literària des d’una perspectiva global, descentrada i interdisciplinària. Aquest enfocament ens permet observar fenòmens culturals i literaris transfronterers que superen els marcs nacionals i poden estar determinats per configuracions més àmplies. Així, doncs, amb una perspectiva de gènere, ètica i digital, GlobaLS es planteja cinc objectius principals

1. El Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS, per les sigles en anglès) analitza la història literària des d’una perspectiva global, descentrada i interdisciplinària. Aquest enfocament ens permet observar fenòmens culturals i literaris transfronterers que superen els marcs nacionals i poden estar determinats per configuracions més àmplies. Així, doncs, amb una perspectiva de gènere, ètica i digital, GlobaLS es planteja cinc objectius principals.

2. Consolidar els estudis literaris globals, encara emergents, caracteritzant una disciplina amb 5 conceptes clau -espai, escala, temps, connectivitat i agència-, i promovent l’estudi global de la literatura i de les cultures fílmiques des una perspectiva interdisciplinària que connecta les humanitats i les ciències socials.

3. Contribuir a l’anàlisi de processos literaris i culturals, llocs i actors a escala local i global a través de diferents estudis de cas que es basen en les idees de moviment, desplaçament i connectivitat, i es proposen descobrir les veus que encara no han estat suficientment ateses.

4. Contribuir a l’anàlisi de processos literaris i culturals, llocs i actors a escala local i global a través de diferents estudis de cas que es basen en les idees de moviment, desplaçament i connectivitat, i es proposen descobrir les veus que encara no han estat suficientment ateses.

5. Reduir les desigualtats en la producció del coneixement i promoure la ciència oberta, la mineria de dades i els enfocaments de big data al sud d’Europa i al sud global, així com la reflexió crítica sobre gènere i raça.

Els objectius científics s’assoliran mitjançant quatre línies de recerca: Fluxos Globals de Traducció , La Novel·la Global , Entorns Literaris Globals, and Cinema Global.