Activities

GlobaLS’ seminars

January 27 2022, 3:00 pm

Virtual,

Organizer

GlobaLS

GlobaLS’ seminars
ERC StG project - MapModern’s seminars
Doctoral seminars
Conferences

Seminari GlobaLS “The Global Novel and the Tensions of the Material”, a càrrec de Marco Caracciolo (Ghent University)

El proper 27 de gener, de 15h a 17h (CET), el Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) celebrarà el seminari virtual The Global Novel and the Tensions of the Material, a càrrec del professor de la Ghent University Marco Caracciolo

Sobre el seminari

Una de les característiques distintives de la globalització és la circulació planetària de les coses materials (incloses les matèries primeres, components i béns de consum). La xarxa de comerç globalitzat uneix països i continents en cadenes de subministrament cada cop més complexes i fràgils.

Els investigadors que treballen en camps com la teoria de les coses (thing theory) i el nou materialisme (new materialism) han dedicat una especial atenció a aquesta materialitat globalitzada i a com les crisis del present (especialment el canvi climàtic i la desigualtat socioeconòmica) demanen una reconsideració de l’estatus de les “coses” materials. Es tracta d’una noció inherentment esquiva, ja que allò material vola entre l’agència humana i la no humana, així com entre l’apropiació sensorial i la resistència al coneixement humà.

Aquest seminari girarà al voltant de tres aspectes que configuren el compromís de la novel·la global amb les tensions del material: (1) la trama orientada als objectes, (2) l’atenció a la transcorporealitat i (3) l’ús de dispositius multimodals.

Per a cadascuna d’aquestes estratègies, Caracciolo posarà un exemple i comentarà com les tensions que envolten el material es desenvolupen a la narració a nivell formal, conceptual i ètic. En definitiva, el professor pretén argumentar que la novel·la global és alhora un objecte físic incrustat en una sèrie de processos materials i un mitjà per trobar i negociar els múltiples significats del material.

Lectures del seminari 

– Caracciolo, Marco. “Emplotment beyond the Human Scale: On Deep Time and Narrative Nonlinearity”. Poetics Today, 42 (3), 2021, pp. 341-359.

– Woods, Derek. “Scale Critique for the Anthropocene.” The Minnesota Review, 83, 2014, pp. 133-142.

Sobre Marco Caracciolo

Marco Caracciolo és professor associat d’Anglès i Teoria de la Literatura a la Ghent University (Bèlgica), on coordina el projecte ERC Starting Grant “Narrating the Mesh” (NARMESH).

Es va doctorar en Literatura Comparada per la Universitat de Bolonya l’any 2012, i ha obtingut ajuts per realitzar la seva recerca a Hamburg, Groningen i Freiburg. També ha estat investigador visitant del “Project Narrative” a la Ohio State University (Estats Units).

Ha publicat en revistes com Narrative, Poetics Today, Modern Fiction Studies i New Literary History. És autor de tres llibres: The Experientiality of Narrative: An Enactivist Approach (De Gruyter, 2014; menció honorífica per al Premi Perkins de la International Society for the Study of Narrative); Strange Narrators in Contemporary Fiction: Explorations in Readers’ Engagement with Characters (University of Nebraska Press, 2016); i A Passion for Specificity: Confronting Inner Experience in Literature and Science (Ohio State University Press, 2016; en coautoria amb el psicòleg Russell Hurlburt).

> Contacta amb Cristina Sánchez (csanchezsanchez3@uoc.edu), responsable de comunicació de GlobaLS, per a assistir-hi i accedir a les lectures