Equip

Doctorands actuals

Estudiant de doctorat (IN3-UOC i Philipps-Universität Marburg)

Ainamar Clariana Rodagut

Ainamar Clariana és investigadora postdoctoral als Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i a l’IN3. És membre del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS per les seves sigles en anglès) i investigadora principal de la línia de recerca sobre Cinema Global Igualment, està escrivint la seva segona tesi, supervisada per Diana Roig-Sanz i Malte Hagener, que es centra en l’estudi de mediadores culturals iberoamericanes que van participar en iniciatives cineclubístiques durant la primera meitat del segle XX. A principis de 2021 va realitzar una estada de recerca a Oxford Brooks University per formar part del European Cinema Audiences.

European Cinema Audiences.

Ainamar és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2012-2017), amb una tesi titulada “Iconografía del ojo: a partir del cine de autores afines a la estética surrealista (1926-1932)”, que va ser dirigida per Victoria Cirlot

Va realitzar, així mateix, una primera estada de recerca al Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) (2015-2016) sota la direcció de Rita Eder Rozencwaig, durant la seva estada va ser coordinadora del Seminario de Análisis Cinematográfico (SUAC), període durant el qual el seminari va rebre un finançament per a la recerca (PAPIIT 2016). 

L’Ainamar va cursar un màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament a la Universitat Pompeu Fabra (2010-2012) i una llicenciatura en comunicació audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2010).

Actualment està contractada com a investigadora postdoctoral dintre del projecte ERC StG “Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” (Grant Agreement: 803860), dirigit per Diana Roig-Sanz a la UOC.

Els seus interessos de recerca inclouen la història cultural, la New Cinema History, l’anàlisi de xarxes social, i les perspectives de gènere, transnacional i postcolonial. Així mateix treballa fent ús de les eines de les humanitats digitals.

Bibliografia seleccionada

Clariana Rodagut, Ainamar iDiana Roig-Sanz. “Towards a Global and Decentralized History of Film Cultures. Networks of Exchange among Ibero-American Film Clubs”. Comparing New Cinema Histories, editat per Daniela Treveri Gennari, Lies van de Vijver, iPier Ercole, Palgrave, 2022. Acceptat per a la seva publicació.

Clariana Rodagut, Ainamar. “Lola Álvarez Bravo, Creadora de Audiencias y Mediadora Cultural en el Cine Club Mexicano (1931-1934), el Cine Club de México (1934-1938) y en el 16mm Cinema (1938-¿?)”. Cultural History of Cinema [non-final title], editat per Christophe Gauthier. École National des Chartes, 2021. Pròximament.

Clariana Rodagut, Ainamar. “Transnational Approaches to Film History from the 1990s Onwards. Western Film Clubs as a Case Study”. Screen, 2021. En procés d’avaluació.

Clariana Rodagut, Ainamar. Iconografía del Ojo. A Partir del Cine de Autores Afines a la Estética Surrealista (1926-1932). Siruela, 2021. Pròximament.

Clariana Rodagut, Ainamar. “Una Iconografía del Ojo en ‘Un Chien Andalou’”. Arbor, vol. 190, no. 769, 2014, pp. a176.

Clariana Rodagut, Ainamar. “Una Iconografía del Ojo en ‘Emak Bakia’”. Aisthesis. Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, no. 52, 2012, pp. 51-68.

Clariana Rodagut, Ainamar iMalte Hagener. “Transnational Networks of the Avant-Garde in the Interwar Period.” Global Literary Studies: Key Concepts, editat per Neus Rotger Cerdà iDiana Roig-Sanz. De Gruyter, 2022. Acceptat per a la seva publicació.

ORCID