Equip

Doctorands actuals

Investigadora postdoctoral (IN3-UOC i Philipps-Universität Marburg)


Veure Tots

Ainamar Clariana-Rodagut

Ainamar Clariana-Rodagut és investigadora postdoctoral i també està escrivint la seva segona tesi, supervisada per Diana Roig-Sanz i Malte Hagener, que es centra en l’estudi de mediadores culturals iberoamericanes que van participar en iniciatives cineclubístiques durant la primera meitat del segle XX. A principis de 2021 va realitzar una estada de recerca a Oxford Brooks University per formar part del European Cinema Audiences.

L’Ainamar és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2012-2017), amb una tesi titulada “Iconografía del ojo: a partir del cine de autores afines a la estética surrealista (1926-1932)”, que va ser dirigida per Victoria Cirlot

Va realitzar, així mateix, una primera estada de recerca al Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) (2015-2016) sota la direcció de Rita Eder Rozencwaig, durant la seva estada va ser coordinadora del Seminario de Análisis Cinematográfico (SUAC), període durant el qual el seminari va rebre un finançament per a la recerca (PAPIIT 2016). 

L’Ainamar va cursar un màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament a la Universitat Pompeu Fabra (2010-2012) i una llicenciatura en comunicació audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2010).

Actualment està contractada com a investigadora postdoctoral dins el projecte ERC StG “Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” (Grant Agreement: 803860), dirigit per Diana Roig-Sanz a la UOC.

Els seus interessos de recerca inclouen la història cultural, la New Cinema History, l’anàlisi de xarxes social, i les perspectives de gènere, transnacional i postcolonial. Així mateix treballa fent ús de les eines de les humanitats digitals.

Bibliografia seleccionada

Clariana-Rodagut Ainamar (forth. 2022). “Lola Álvarez Bravo and Victoria Ocampo, Mediators in Latin American Networks of Film Culture”. A Rielle Navitski, Global South Cinephilias. Modernism/modernity.

Clariana-Rodagut, Ainamar (forth. 2022). “Lola Álvarez Bravo et les ciné-clubs mexicains dans les années 1930 : entre invention d’un public et médiation d’une culture”. A Christophe Gauthier (ed.), Histoire culturelle du cinéma. París, Ecole Nationale des Chartes.

Clariana-Rodagut, Ainamar (forth. 2023). “María Luz Morales Godoy as a cultural mediator in the emergence of Spanish film culture”. A Harkerma, Leslie i Evelyn Scaramella (eds.), Translation and Cultural Mediation: New Critical Approaches to Women Intellectuals in Early 20th Century Iberia. University of Toronto Press, Toronto.

Clariana-Rodagut, Ainamar i Malte Hagener (2022). “Transnational networks of avant-garde film in the interwar period”. A Roig-Sanz, Diana i Neus Rotger (eds.), Global Literary Studies: Key Concepts. De Gruyter, Berlín.

Clariana-Rodagut, Ainamar i Diana Roig-Sanz (forth. 2022) “Towards a Global and Decentralized History of Film Cultures. Networks of Exchange among Ibero-American Film Clubs”. A Daniela Treveri Gennari, Lies van der Vijver and Pierluigi Ercole (eds.), Comparing New Cinema Histories. Londres/Nova York, Palgrave MacMillan.

Clariana-Rodagut, Ainamar, Diana Roig-Sanz i Alessio Cardillo (forth. 2023). In Donato, Clorinda and Claire Martin (eds.), The Palgrave Handbook of Transnational Women’s Writing in the Long Nineteenth Century. Londres/Nova York, Palgrave MacMillan.

Clariana-Rodagut, Ainamar. “Una Iconografía del Ojo en ‘Un Chien Andalou’”. Arbor, vol. 190, no. 769, 2014, pp. a 176.

Clariana-Rodagut, Ainamar. “Una Iconografía del Ojo en ‘Emak Bakia’”. Aisthesis. Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, no. 52, 2012, pp. 51-68.

ORCID