Aquesta línia de recerca proposa estudiar el cinema com un fenomen sociocultural. Amb una perspectiva transnacional, dAquesta línia de recerca proposa estudiar el cinema com un fenomen sociocultural. Amb una perspectiva transnacional, decolonial, de gènere i interdisciplinària, analitzem la circulació de béns culturals, mediadors i tot tipus d’actants en termes de Latour utilitzant xarxes d’intercanvi que van més enllà de les fronteres culturals, disciplinàries i geogràfiques. Així, entenem que la història del cinema necessita de construir-se per posar finalment en valor el paper d’aquests actants (objectes, quasi-objectes, quasi-subjectes, i subjectes) que han estat marginalitzats en la construcció moderna de la història del nord global . En aquest sentit, es promou un coneixement empíric, situat i desencialitzat, en què s’entén el cinema com un fenomen ampli determinat per xarxes d’intercanvi global.


Il·lustració de Blanche Ellis

Es proposa, per tant, una perspectiva descentrada i compromesa políticament i èticament que permeti visibilitzar el paper que van jugar, per exemple, les dones del sud global, però també altres actants invisibilitzats/des, en l’establiment de les diverses cultures fílmiques transnacionals. Així mateix, aquesta línia de recerca promou l’ús de mètodes digitals i l’anàlisi a gran escala per elaborar xarxes i crear bases de dades que puguem posar en obert i a disposició de la comunitat. Així mateix, les eines i mètodes provinents de diferents disciplines com la literatura, la traducció, altres arts o l’antropologia seran fonamentals per a l’anàlisi, la reconstrucció i la reescriptura de les diferents històries del cinema des de múltiples perspectives.