El Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) es proposa analitzar fenòmens culturals i literaris transfronters des d’una perspectiva de gènere, ètica i digital. Amb aquest marc general, es planteja cinc objectius principals:

1. Analitzar la història literària des d’una perspectiva global, descentrada i interdisciplinària que permeti observar fenòmens culturals i literaris que superIn els marcs nacionals i puguin estar determinats per configuracions més àmplies i diferents escales: local, nacional, regional, continental, o global.

2. Consolidar els estudis literaris globals, encara emergents, i caracteritzar la disciplina a través de la reflexió teòrica sobre cinc conceptes clau: espai, escala, temps, connectivitat i agència.

3. Promoure l’estudi global de la literatura, les cultures fílmiques i els imaginaris de futur des d’una perspectiva interdisciplinària que connecti les humanitats i les ciències socials.

4. Estudiar processos literaris i culturals, així com els seus agents, a escala local i global, des de la idea de moviment, desplaçament i connectivitat, a través d’estudis de cas que permetin descobrir xarxes i veus invisibilitzades o no suficientment estudiades.

5. Reduir les desigualtats en la producció del coneixement i promoure la ciència oberta, la mineria de dades i els enfocaments de big data al sud d’Europa i al sud global, així com la reflexió crítica sobre gènere i raça.

Els objectius científics s’assoliran mitjançant cinc línies de recerca: Fluxos Globals de Traducció , La Novel·la Global , Entorns Literaris Globals, Cinema Global i Imaginaris Socials Globals.