Projectes

Equip

Neus Rotger (IP1, UOC, anterior membre de GlobaLS)

Marta Puxan-Oliva (IP2, UIB, anterior membre de GlobaLS)

Diana Roig-Sanz (IP, IN3-UOC)

Laura Fólica (IN3-UOC)

Ventsislav Ikoff (IN3-UOC)

Aurea Mota (IN3-UOC)

Aina Vidal-Pérez (IN3-UOC)

Ana Kvirikashvili (IN3-UOC and University of California, Berkeley)

Aitana Bellido Íscar (Ajudants de recerca actuals)

Durada

Setembre 2021

Agost 2024

Veure Tots

La Novel·la com a Forma Global. Desafiaments Poètics i Circulació Literària Transfronterera

Aquest projecte està finançat per l’Agència Espanyola de Recerca (Referència: PID2020-118610GA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033).

El projecte introdueix una perspectiva nova, més integrada i descentralitzada en l’estudi del gènere emergent de la novel·la global, definit com una forma narrativa que aspira a representar i pensar el món contemporani des d’una perspectiva global. Aquest nou enfocament ens ajudarà a entendre millor com la novel·la global contribueix, discuteix i construeix discursos globals a través de poètiques exploratòries específiques. Simultàniament, ajudarà a cartografiar la circulació desigual d’aquestes obres literàries mitjançant un model d’investigació cartogràfica digital basat en els fluxos globals de traducció i la recepció crítica internacional, les vendes i els premis literaris desenvolupat pel projecte I+D MapModern (PI Diana Roig-Sanz).

A partir de l’estudi d’un corpus de novel·les publicades en els darrers trenta anys, el projecte combina per primera vegada la història material amb la crítica literària i l’estudi de les formes narratives. L’objectiu és doble: per una banda, comprendre com la novel·la global construeix i interroga discursos globals sobre qüestions com la violència global, la desigualtat, la migració o el canvi climàtic, i, per altra banda, veure de quina manera aquestes novel·les i discursos circulen a gran escala en el mercat literari internacional.

Equip internacional: Jorge Locane (University of Oslo), Jernej Habjan (Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts), Marco Caracciolo (Ghent University), Debjani Ganguly (Institute of the Humanities and Global Cultures, University of Virginia).