Equip

Ajudants de recerca actuals

Ajudant de recerca (Projecte ERC StG MapModern – “Xarxes Socials del Passat”, IN3-UOC)


Veure Tots

Rubén Rodríguez Casañ

Rubén és assistent de recerca a GlobaLS i al projecte ERC “Social Networks of the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959”, on s’encarrega de tasques com el processament de llenguatges naturals (NLP), el tractament d’imatges i la generació de xarxes complexes.

És graduat en Física a la Universitat de València (UV), i va estudiar el màster de Ciència de Dades a la UV.

La seva carrera professional comença a l’empresa Aquaservice entrenant models de predicció de demanda, models d’autogestió de missatges, visualització de dades, entre d’altres tasques.

Des de fa anys, el seu interès per aplicar la ciència de dades a l’àmbit de les ciències socials l’ha portat a emprendre diferents projectes i estudis. Per exemple, ha analitzat les comunitats generades al voltant dels partits polítics a xarxes socials com Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ha participat en l’elaboració de l’informe “La prostitució a la Comunitat Valenciana, una mirada sociològica” impulsat per la Conselleria de Justícia de la Comunitat Valenciana. Ha creat un bloc anomenat Homo Datus, on es monitoritza l’activitat dels partits polítics o s’hi analitza el cinema des d’una perspectiva de gènere i ètnia, entre altres articles.