Equip

Investigadors visitants anteriors

Universitat de Nova York – Abu Dhabi


Veure Tots

Paulo Lemos Horta

Paulo Lemos Horta és professor de la New York University – Abu Dhabi, on imparteix cursos sobre Les mil i una nits, la teoria i pràctica de la traducció literària i la història global del realisme màgic, que sol associar-se amb la literatura llatinoamericana, encara que també amb obres àrabs i perses contemporànies. Al seu curs de traducció, va convidar catedràtics del projecte Kalima, projecte ambiciós de traducció que s’està duent a terme a Abu Dhabi.

Horta és codirector d’un grup multicampus de recerca sobre literatura mundial que acull una sèrie quinquennal de seminaris interconnectats entre diversos continents.

Ha impartit cursos de ciències polítiques i literatures de la globalització, immigració i multiculturalisme, així com sobre els gèneres i mètodes de la literatura mundial.

Ha estat professor assistent a la Simon Fraser University a Vancouver, Canadà. En aquesta universitat, va tenir un paper clau en el desenvolupament del programa de literatura mundial de la universitat, que va començar des de zero. Va coeditar un volum per a la sèrie MLA Approaches to Teaching World Literature i ha presentat els resultats de la seva investigació sobre Les mil i una nits i literatura mundial a Harvard, Cornell, Princeton, SOAS i la Universitat de Sevilla. A la Simon Fraser University va rebre les subvencions World Literature and Cultural Research Grant i el President’s Research Grant.

Paulo Lemos Horta és expert en obres i autors que han tingut un impacte més enllà de les seves cultures d’origen a la literatura mundial. Actualment, li interessen les col·laboracions entre cultures que van influir Les mil i una nits i la recepció d’obres portugueses del segle XVI escrites per l’autor Luis de Camões, qui va viure a l’Orient Mitjà i a Àsia del Sud.