Equip

Doctorands actuals

Estudiant de doctorat (IN3-UOC i Universitat d’Amsterdam)


Veure Tots

Pablo Suárez-Mansilla

Pablo Suárez-Mansilla és investigador en el projecte ERC StG “Xarxes Socials del Passat. Cartografia de la Modernitat Literària Hispànica i Lusòfona, 1898-1959”, membre del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) i estudiant de doctorat en “Societat, Tecnologia i Cultura” a l’IN3-UOC, a Barcelona. També és doctorand a la Universitat d’Amsterdam (UvA) al Departament d’Estudis de Mitjans (Media Studies) i a l’Escola de Patrimoni, Memòria i Cultura Material d’Amsterdam (AHM).

Sota la supervisió de Diana Roig-Sanz i Julia Noordegraaf, està escrivint una tesi doctoral que aborda el paper dels mediadors culturals iberoamericans i les transferències interculturals en el camp cinematogràfic transnacional durant el període d’entreguerres a partir de l’anàlisi dels arxius digitalitzats de publicacions periòdiques, en una recerca que entrellaça el cinema comparat, els estudis de mitjans i de publicacions periòdiques, la sociologia de la cultura i la història digital.

El seu interès de recerca se centra en l’anàlisi cultural en el creuament de la història, la filosofia, la política i la societat des d’una perspectiva interdisciplinària que aborda amb mètodes empírics de les ciències socials i les humanitats. Es va formar en Ciències de la Comunicació (Llicenciatura, USC, a Galícia) i Filosofia Estètica i Estudis Cinematogràfics (Màster, UPF, a Barcelona).

És membre de l’Escola de Recerca en Estudis de Mitjans dels Països Baixos (RMeS) i del CREATE Lab a la UvA, i col·laborador extern del Grup de Recerca d’Estudis Audiovisuals a la USC. A més de l’àmbit acadèmic, realitza vídeos i instal·lacions.

Bibliografia seleccionada

Suárez-Mansilla, Pablo i Ventsislav Ikoff. “Intercultural transfers in cinema dynamics. A global and digital approach to early writings on cinema through the Uruguayan periodicals archive”. The Palgrave Handbook of Comparative New Cinema Histories, editat per Daniela Treveri, Pierluigi Ercole i Lies Van de Vijver, Palgrave Macmillan, 2024. Properament.

ORCID