Equip

Ajudants de recerca actuals

Ajudant de recerca (IN3-UOC)


Veure Tots

Helena Herrera Clapers

Helena Herrera Clapers és estudiant de tercer any a la llicenciatura d’Estudis Literaris de la Universitat de Barcelona. És membre de l’equip GlobaLS a l’àrea de suport a la investigació.

Els seus interessos principals es relacionen amb la literatura comparada i les connexions entre diferents camps artístics, la traducció i els fenòmens lingüístics i literaris que tenen lloc en àrees frontereres.