Equip

Ajudant de recerca (UOC-UB)


Veure Tots

Anna Fernández Iglesias

Anna Fernández Iglesias és estudiant del màster en Humanitats Digitals (UB), tasca que compagina amb la seva tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili, sota el projecte “La construcció del passat a la Grècia arcaica i clàssica: mecanismes compositius, genealogies i catàlegs”, que planteja la reconstrucció del passat mitjançant la literatura i epigrafia clàssiques. 

Es va graduar en Arqueologia, a més del grau d’Història (UB), i va cursar un màster en Arqueologia Grega i del Mediterrani Oriental (National and Kapodistrian University of Athens) especialitzant-se en el Període Arcaic, moviments culturals i literatura. 

S’interessa especialment pels fluxos culturals, la literatura clàssica i els relats fundacionals, així com l’efecte d’aquests en les identitats polítiques i culturals.