Projectes

Equip

Diana Roig-Sanz (IP, IN3-UOC)

Laura Fólica (IN3-UOC)

Ventsislav Ikoff (IN3-UOC)

Durada

Novembre 2016

Novembre 2019

Veure Tots

MapModern: Cartografía de la Modernitat Hispànica. Mediadors Culturals i Xarxes Literàries Transfrontereres (1908-1939)

Aquesta recerca va ser finançada pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (referència: FFI2016-76055-P).

El projecte va establir les bases d’un nou enfocament per explorar processos transnacionals de transformació cultural.

Per fer-ho, va proposar una recerca innovadora en estudis de la modernitat: l’impacte dels mediadors culturals hispans en la modernitat internacional durant la primera meitat del segle XX.

L’objectiu era esmenar el fet que la literatura sobre la modernitat estètica tendeix a passar per alt el modernisme hispànic i el continua situant a les perifèries. No obstant això, a partir de la dècada de 1900, els mediadors hispans van participar en l’àmbit cultural i van col·laborar activament en xarxes interculturals i multilingües. El projecte argumentava que aquestes xarxes van permetre que els mediadors hispans tinguessin un paper destacat en l’escena internacional, i els va ajudar a revitalitzar tant Europa com el seu entorn local. El projecte entenia els mediadors culturals com a agents que complien, com a mínim, aquests dos paràmetres principals: d’una banda, ser plurilingües, i, de l’altra, participar en nombroses activitats i funcions per mitjà de fronteres lingüístiques, artístiques i geogràfiques.

Més informació sobre el projecte