News

22 January 2021


View All

Diana Roig-Sanz, nomenada professora d’investigació ICREA Sènior

La coordinadora de GlobaLS i IP del projecte ERC – Social Networks of the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959 (Grant agreement nº 803860) , Diana Roig-Sanz, ha estat nomenada Professora d’Investigació Sènior per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).
Amb aquest nomenament, Roig-Sanz valora que també “es reconeix la feina feta pel nostre grup de recerca pel que fa a l’ús de tecnologia innovadora en l’anàlisi de processos de transformació cultural amb una perspectiva transnacional, descentralitzada, i amb l’objectiu de fer avançar la reflexió teòrica sobre els estudis literaris globals”.