Equip

ajudants de recercas actuals


Veure Tots

Marvin Agüero

Marvin Matías Agüero Torales estudia un doctorat a temps parcial sobre la tecnologia de la informació i comunicacions al Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial (DECSAI) de la Universitat de Granada (UGR) des del 2017.

TraTreballa com a ajudant de recerca al ERC StG “Social Networks of the Past. Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959” (Acord de subvenció: 803860) a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Com a tècnic d’enginyeria, es centra en el processament de llenguatges naturals (NLP) i el processament de dades.

És llicenciat en enginyeria computacional i ciències computacionals per la Universitat Autònoma d’Asunción (UAA) i mestre en enginyeria computacional per la Universitat de Granada.

Va ser membre del Biomedical Text Mining Unit (TeMU) del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i del Laboratori de Bases de Dades (LBD) de la Universidade da Coruña. Així mateix, va ser investigador visitant del grup Graphical Methods, Optimization, and Learning (GOAL) de la Universitat de Cadis.

Les seves àrees d’investigació inclouen la mineria de textos, el processament de llenguatges naturals, l’aprenentatge automàtic i les ciències computacionals, sobretot per a l’explotació eficient d’informació dins de dades no estructurades, amb un interès particular en el processament de documents escrits en castellà o en idiomes de baixos recursos.

Selected Bibliography

Agüero-Torales, Marvin Matías, Mario Rubén Canto, i José Luis Vázquez Noguera. “Sistemas de Bases de Datos Federadas para la Gestión de la Información”. Preprints, (2016). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29045.88802

Agüero-Torales, Marvin Matías, Manuel J. Cobo, Enrique Herrera-Viedma, i Antonio G. López-Herrera. “A Cloud-Based Tool for Sentiment Analysis in Reviews about Restaurants on TripAdvisor”.Procedia Computer Science, no. 162, 2019, pp. 392-399.

Agüero-Torales, Marvin Matías, David Vilares, i Antonio G. López-Herrera. “Discovering Topics in Twitter about the COVID-19 Outbreak in Spain”. Procesamiento del Lenguaje Natural, 2021. Forthcoming.